Profiel

Chargement

OMZET

per 31.12.21

0
M€

PERSONEELSBESTAND

0
MEDEWERKERS

0
ARBEIDERS*
In paritaire commissie 124*

0
BEDIENDEN*
In paritaire commissie 200*

WIE ZIJN WIJ?

SODRAEP, Société pour le Développement des Réseaux d’Assainissement et d’Eau Potable, is een dochtermaatschappij van SADE (Groep Veolia), die sinds 1973 gevestigd is in België. Bij de oprichting was de maatschappij gespecialiseerd in openbare werken betreffende water, maar al snel breidde zij haar activiteiten uit naar de gebieden civiele bouwkunde, energie, telecommunicatie, wegen en diverse netwerken.

SODRAEP zet haar deskundigheid en knowhow niet alleen binnen maar ook buiten België in door technische en innoverende oplossingen aan te bieden. Ze steunt tevens op de bekwaamheden van haar dochtermaatschappij in Vlaanderen, AQUAENERGIA, die gespecialiseerd is in het aanleggen van waterleidingen en elektriciteitskabels.

INITIATIEVEN

Safety Days

De eerste nieuwe werkdag nadat een bedrijf wegens vakantie gesloten is geweest, wordt altijd gewijd aan veiligheid, met als thema’s uitwisselingen rond nieuws uit het veld, signalisatie, werkplaatsen, bewustmaking betreffende individuele en collectieve beschermingsmiddelen, en brandpreventie. Een eenvoudig en doeltreffend middel om eenieders veiligheid te vergroten.

Jongerencomité

Werknemers vertegenwoordigen een jaar lang de “jonge” stemmen van het bedrijf (beneden 35 jaar). Tijdens officiële bijeenkomsten die meerdere malen per jaar plaatsvinden met de bedrijfsdirectie, geven zij de verwachtingen en voorstellen van hun collega’s door.

Nuttige toepassing van afval

SODRAEP verbindt zich ertoe de hulpbronnen te beschermen en heeft twee platforms opgericht voor het recyclen en hergebruiken van haar puinafval: één sorteercentrum in de haven van Brussel, van 14000 m², en recenter, één in Wallonië.

Om meer te weten te komen

OMZET

per 31.12.21

0
M€

PERSONEELSBESTAND

0
MEDEWERKERS

0
ARBEIDERS*
In paritaire commissie 124*

0
BEDIENDEN*
In paritaire commissie 200*

WIE ZIJN WIJ?

SODRAEP, Société pour le Développement des Réseaux d’Assainissement et d’Eau Potable, is een dochtermaatschappij van SADE (Groep Veolia), die sinds 1973 gevestigd is in België. Bij de oprichting was de maatschappij gespecialiseerd in openbare werken betreffende water, maar al snel breidde zij haar activiteiten uit naar de gebieden civiele bouwkunde, energie, telecommunicatie, wegen en diverse netwerken. 

SODRAEP zet haar deskundigheid en knowhow niet alleen binnen maar ook buiten België in door technische en innoverende oplossingen aan te bieden. Ze steunt tevens op de bekwaamheden van haar dochtermaatschappij in Vlaanderen, AQUAENERGIA, die gespecialiseerd is in het aanleggen van waterleidingen en elektriciteitskabels.

INITIATIEVEN

Safety Days

De eerste nieuwe werkdag nadat een bedrijf wegens vakantie gesloten is geweest, wordt altijd gewijd aan veiligheid, met als thema’s uitwisselingen rond nieuws uit het veld, signalisatie, werkplaatsen, bewustmaking betreffende individuele en collectieve beschermingsmiddelen, en brandpreventie. Een eenvoudig en doeltreffend middel om eenieders veiligheid te vergroten.

Jongerencomité

Werknemers vertegenwoordigen een jaar lang de “jonge” stemmen van het bedrijf (beneden 35 jaar). Tijdens officiële bijeenkomsten die meerdere malen per jaar plaatsvinden met de bedrijfsdirectie, geven zij de verwachtingen en voorstellen van hun collega’s door.

Nuttige toepassing van afval

SODRAEP verbindt zich ertoe de hulpbronnen te beschermen en heeft twee platforms opgericht voor het recyclen en hergebruiken van haar puinafval: één sorteercentrum in de haven van Brussel, van 14000 m², en recenter, één in Wallonië.

Om meer te weten te komen