In het hart van uw netwerken

FR |NL |EN

    Jobs    Onze beroepen

Onze beroepen

SODRAEP is eerst en vooral een bedrijf met een menselijk gezicht.

Zij biedt een jonge en dynamische werksfeer en aantrekkelijke perspectieven op ontwikkeling aan.

Om de positie binnen haar vakgebied te versterken is SODRAEP altijd op zoek naar nieuw talent.

Ontdek de hier voorgestelde beroepen en kijk welke professionele opportuniteiten SODRAEP u aanbiedt.

Werfbeheerder

Onder leiding van de directeur, zorgt de werfbeheerder voor de coördinatie, de planning en het advies voor de verschillende werven, terwijl de werfleider de voorbereiding en uitvoering van de werken op zich neemt.

Werfleider

De werfleider bereidt voor en voert de werken uit waarvoor hij instaat, onder toezicht van de werfbeheerder en met de hulp van de opzichters en ploegbazen.

De voorbereiding bestaat uit het verzamelen van de plannen van de bestaande leidingen.

De uitvoering bestaat uit het geven van instructies aan de opzichters en ploegbazen en de controle over hun gepaste uitvoering.

De opzichter waakt ook over de administratieve opvolging van zijn werven, alsook de betrokkingen met de opdrachtgever. 

Opzichter

De opzichter waakt voor de dagelijkse algemene organisatie van een werf of een deel ervan. Hij is altijd aanwezig en regelt en coördineert de werkzaamheden van de ploegen, houdt de planning van de voortgang van de werkzaamheden bij, en beheert de bevoorradingen.

Hij zorgt ook voor de implementatie van de richtlijnen, normen en voorschriften, onder andere met betrekking tot de veiligheid. Hij is de directe assistent van de werfleider, en vervangt hem soms bij bepaalde taken. 

Ploegbaas

Hij organiseert zijn werk rond drie belangrijke activiteiten:

  • Hij bereidt de bouwplaats voor, afhankelijk van de beperkingen en obstakels, en verdeelt het werk. Hij volgt de vooruitgang van de werkzaamheden op en controleert de kwaliteit,
  • Hij woont de opleveringen bij aan het einde van de werkzaamheden en zorgt voor het herstel van de omgeving.
  • Hij oefent zijn functie uit op het werkterrein, onder verantwoordelijkheid van de werfleider en van de opzichter.

Uitvoerder aanleggen leidingen

De uitvoerder van het aanleggen van leidingen is de vakman voor het aanleggen van leidingen.

Hij plaatst:

  • Alle leidingen voor de aanvoer en de verdeling van drinkwater alsook de afvoer van afvalwater. Hij treedt vanaf de bron op voor het opvangen en de verdeling van drinkwater tot aan de afvoer van afvalwater naar zuiveringsinstallaties, en hun terugkeer naar de natuurlijke omgeving (rivieren, meren…).
  • Alle leidingen nodig voor de aanvoer en de distributie van vloeistoffen allerhande (gas, stadsverwarming ...).

Hij zorgt ook voor het onderhoud van de bestaande installaties met behulp van innovatieve technieken. 

Hij oefent zijn vak buiten uit en kan werfmachines besturen zoals minigraafmachines. 

Bestuurder werfmachines

Hij is één van de belangrijkste personen op de bouwplaats. Hij bestuurt de meest diverse werfmachines, zoals hydraulische graafmachines, nivelleermachines, laders, kranen, graafmachines, verdichters, die worden gebruikt voor graafwerkzaamheden of voor het egaliseren van terreinen. 

Hij heeft een perfecte kennis van de hem toevertrouwde machines. Hij beheerst zijn werfmachines en haalt er het beste uit, met respect voor de veiligheidsregels. Hij neemt deel aan het onderhoud van zijn materieel. 

Chauffeur

De chauffeur bestuurt voertuigen om het transport en de levering van materiaal die nodig zijn voor het project te verzekeren.

Hij moet:

 

  • ten alle tijd de veiligheidsvoorschriften naleven,
  • een rijstijl aanhouden die efficiëntie en energiebesparing combineert,
  • de toestand van de signalisatie op de bouwplaatsen van zijn bedrijf observeren en de hiërarchie over eventuele afwijkingen op de hoogte brengen.

 

 

SODRAEP is op zoek naar nieuw talent Stuur uw sollicitatie op 

 

Te bekijken

A voir

 

SODRAEP - Quai Fernand Demets 52, 1070 Bruxelles - Tél. : 32.2.345.99.09 - Fax : 32.2.340.08.40