In het hart van uw netwerken

FR |NL |EN

  Onze bekwaamheden  Wegen en diverse netwerken

Wegen en diverse netwerken

SODRAEP voert regelmatig de ontwikkeling van “Economische-Activiteiten-Park” uit. Het bedrijf heeft er tussen 2010 en 2015 meer dan acht opgeleverd.

Bij deze verschillende projecten gebruikt SODRAEP al haar vaardigheden: grondwerken, wegen, waterpompstations, rioolvoorzieningen, regenwaterafvoer, drinkwater-, elektriciteits-, telefoon- en gasnetwerken, enz.

Aanleggen van een EAP

Een E.A.P. is een semi-industriële ruimte, optimaal gelegen qua transportmogelijkheden (meestal langs autosnelweg of spoorlijn). Hun uitwerking mondt uit ontwikkelingsinitiatieven voor werkgelegenheidszones in een kwaliteitsomgeving.


Als onderdeel van de bouw van een bedrijventerrein, is het de taak van het bedrijf om de infrastructuur van het bedrijventerrein en de openbare ruimte volledig te ontwikkelen.


Deze ontwikkeling omvat:

 

  • de grondwerken
  • het aanleggen van wegen: straten, fietspaden, trottoirs, straatverlichting,
  • de voorbereiding van de aanleg van kabels en leidingen voor collectieve diensten (water, gas, telecommunicaties)
  • landschapsinrichting door het planten van struiken en decoratieve planten en het met gras inzaaien van percelen.

Herstellingswerkzaamheden

Binnen het kader van vele werkzaamheden voor het aanleggen van netwerken, realiseert SODRAEP ook de herstellingen van wegen en openbare ruimten allerhande.


Deze opdrachten kunnen variëren van een eenvoudige herstelling naast een sleuf tot een volledige herstelling van wegen, trottoirs, parkeerplaatsen... en met allerlei materialen en technieken (bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, betonbestrijking, natuurlijke bestrating, klinkers, lineaire elementen...).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te lezen

SODRAEP

 

onze expertise in beeld gebracht

Editer Editer
Editer Editer
Editer Editer
Editer Editer
Editer Editer
Editer Editer
Editer Editer
SODRAEP - Quai Fernand Demets 52, 1070 Bruxelles - Tél. : 32.2.345.99.09 - Fax : 32.2.340.08.40