In het hart van uw netwerken

FR |NL |EN

  Onze bekwaamheden  Civiele bouwkunde

Civiele bouwkunde

Sinds zijn oprichting voert SODRAEP alle civiele werken uit die verband houden met waterbouwkundige constructies.

SODRAEP
helpt zijn klanten bij het ontwerp en de studie van dergelijke werken, die vaak zeer delicaat zijn en veel invloed hebben op het milieu. Zij zorgt daarna voor de uitvoering ervan.

Pompstation

Pompstations laten toe het grondwater naar de oppervlakte op te stuwen. Ze worden pompinstallaties genoemd als ze het onbewerkte oppervlaktewater naar zuiveringseenheden opstuwen.


SODRAEP
voert dit soort werkzaamheden uit. In dat verband zijn dimensionering en betrouwbaarheid van wezenlijke belang.

Stormbekkens

Een stormbekken verzamelt het regenwater dat wordt afgevoerd door de wegen. Stormbekkens liggen aan de rand van snelwegen of doorgaande wegen, en vangen het regenwater op dat verontreinigd is, om deze te behandelen door bezinking of het ontoliën, voordat deze verdampen of in het grondwater doorsijpelen.


SODRAEP
voert dit soort werkzaamheden uit waarbij er beroep wordt gedaan op gespecialiseerde teams en een grote voorraad aan materieel.

Waterzuiveringsinstallatie

Het meeste water heeft een behandeling nodig om drinkbaar te worden. Fysisch-chemische processen worden toegepast in waterzuiveringsinstallaties en dit is een specialiteit van SODRAEP.


De waterzuiveringsinstallaties zijn gericht op de behandeling van afvalwater, huishoudelijk en industrieel, vóór de lozing in de rivieren.


SODRAEP
ontwerpt en voert dit soort werk uit.

Watertank

Watertanks zijn opgenomen binnen de drinkwaternetwerken en moeten hun rol waarborgen zonder de kwaliteit van het opgeslagen water te verslechteren. Ze moeten aan strenge normen voldoen.


SODRAEP
kan het ontwerp, de uitvoering, het onderhoud en de renovatie van watertanks verzorgen door de geïntegreerde deskundigheid van het bedrijf.

Te lezen

SODRAEP

    

 

 

SODRAEP - Quai Fernand Demets 52, 1070 Bruxelles - Tél. : 32.2.345.99.09 - Fax : 32.2.340.08.40