In het hart van uw netwerken

FR |NL |EN

  Onze bekwaamheden  WaterWater & Openbare hygiëne

Water & Openbare hygiëne

SODRAEP is gespecialiseerd in het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van drinkwatersystemen.

SODRAEP ondersteunt haar klanten, vanaf het ontwerp tot de aansluitingen van de eindgebruikers, zowel in de publieke als in de privésector.

Boren en opvangen

De voorziening van een waterproductie installatie vanuit een grondwaterbron, houdt in dat dit water opgevangen moet worden door middel van een boring. Deze installatie dient regelmatig te worden onderhouden.

SODRAEP biedt de volgende diensten aan:

  • voor nieuwe werken: haalbaarheidsstudie, economische evaluatie van het project, ontwerp van het bouwwerk, proefbemalingen, uitvoering van de werken, onderhoud en opvolging;
  • voor bestaande werken: video-inspectie en diagnose, analyse van gebreken aan het werk, uitwerking  van oplossingen om de hydraulische prestaties te herstellen, opstellen van bestekken om het gebruik van de structuren te optimaliseren…

Bij elke stap van het project verbindt SODRAEP zich ertoe om het natuurlijke milieu te beschermen: evaluatie van  de betrokken hulpbron (doorstroom, chemische kwaliteit, grondwaterstand…), analyse van de directe omgeving (gevoeligheid van de ondergrond, beschermingszones…), uitvoering van het ecologische regeneratieproces (AIRSHOCK) …

Leidingen en aansluitingen

Als oorspronkelijke activiteit van SODRAEP , heeft de watertoevoer nog steeds een belangrijke plaats tussen de overige activiteiten van het bedrijf.


SODRAEP
beschikt over de nodige bekwaamheden voor het aanleggen van leidingen in HDPE, gietijzer, staal, GVP (glasvezel versterkt polyester), beton, grote diameters, in traditionele galerijen, in openlucht of ingegraven. 

Heraanleg van de netwerken

SODRAEP voert alle verrichtingen i.v.m. de heraanleg van netwerken, met behulp van innovatieve technieken afgestemd op de specificiteit van elk project.

 

  • Gepolymeriseerde continue bemanteling: deze hersteltechniek bestaat uit het tegen de wanden van de buis aanbrengen van een flexibele structuur geïmpregneerd met een hars, die na de polymerisatie verhard. De continue gepolymeriseerde bemanteling heeft een zeer minieme verkleining van de doorsnede tot gevolg, terwijl het een uitstekende mechanische sterkte verschaft. Deze biedt ook hydraulische prestaties van hoog niveau aan.
  • Gunniteren: deze techniek bestaat uit het spuiten van beton op de onderlaag, met of zonder bewapening, met behulp van een pistool dat met een compressor wordt verbonden, die voor de noodzakelijke druk zorgt voor het spuiten van het beton. 

Bijbehorende werken

SODRAEP voert alle civiele werken uit die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de netwerken: tanks, watertorens, pompstations, regenbekkens...

Meer informatie over water


SODRAEP


 

AQUAENERGIA


 
   
SODRAEP - Quai Fernand Demets 52, 1070 Bruxelles - Tél. : 32.2.345.99.09 - Fax : 32.2.340.08.40