In het hart van uw netwerken

FR |NL |EN

  Onze bekwaamheden  WaterSanering

Sanering

SODRAEP is tevens gespecialiseerd in sanering. 

Met behulp van haar technische bekwaamheden en ervaring, opgedaan bij de uitvoering van een groot aantal projecten, biedt SODRAEP zijn klanten van de meest traditionele tot de meest innovatieve oplossingen aan, naargelang van hun behoeften.

Leidingen en aansluitingen

  • Aansluitingen van gebruikers op nieuwe of bestaande netwerken
  • Renovatie van aansluitingen op de bestaande netwerken

Rioleringen en hoofdleidingen

SODRAEP is gespecialiseerd in het aanleggen van rioleringen en hoofdleidingen voor afvalwater.


In stedelijke gebieden of op het platteland, bestaan deze hoofdleidingen uit betonnen buizen, asbestcement, zandsteen, gietijzer, PVC, GVP of polyethyleen.


SODRAEP
beschikt over de nodige uitrustingen om hoofdleidingen aan te leggen met een diameter tot
3500 mm in alle soorten grond (losse grond, rotsachtige grond, waterhoudende lagen).

Herstel van de netwerken

SODRAEP voert verrichtingen uit i.v.m. de heraanleg van netwerken, met behulp van innovatieve technieken afgestemd op de specificiteit van elk project.

  • Gepolymeriseerde continue bekleding: deze hersteltechniek bestaat uit het tegen de wanden van de buis aanbrengen van een flexibele structuur geïmpregneerd met een hars, die na de polymerisatie verhard. Continue gepolymeriseerde bemanteling heeft een zeer minieme verkleining van de doorsnede tot gevolg, terwijl het een uitstekende mechanische sterkte verschaft. Deze biedt ook hydraulische prestaties van hoog niveau aan.
  • Geprefabriceerde schalen: plaatsen van geprefabriceerde schalen (HDPE, GVP…) is een andere oplossing voor de renovatie van rioolsystemen. Deze technieken staan er ons toe om belangrijke herstellingen uit te voeren zonder veel grondinnemingen in oppervlakte, door de bestaande toegangen te gebruiken. 
  • Gunniteren: deze techniek bestaat uit het spuiten van beton op de onderlaag, met of zonder bewapening, met behulp van een pistool dat met een compressor wordt verbonden, die voor de noodzakelijke druk zorgt voor het spuiten van beton.

Bijbehorende werken

SODRAEP voert alle civiele werken uit die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de netwerken: waterzuiveringsinstallaties, installaties voor de behandeling van afvalwater, regenbekkens…

Meer informatie over water

Te lezen

SODRAEP

   

 

 

 

 

 

SODRAEP - Quai Fernand Demets 52, 1070 Bruxelles - Tél. : 32.2.345.99.09 - Fax : 32.2.340.08.40